Viranomaiset ja komissio

Suomen tuulivoiman yritystuet on hyväksytetty EU:n Komissiolla vuonna 2011. Kirjeessään Suomen ulkoasianministerille Euroopan komissio käy läpi tuen ehtoja (linkki). Muutamia poimintoja mielenkiintoisesta kirjeestä, joka kannattaa lukea kokonaan.
  • "Ilmoitetun toimenpiteen puitteissa myönnettävän takuuhinnan valtiontukiosuuden kokonaisbudjetti (10 vuodeksi) on arviolta 1,363 miljardia euroa (josta tuulivoiman osuus on 1,27 miljardia euroa ja biokaasun osuus 93 miljoonaa euroa)."
Laskelma ei ole toteutumassa, vaan kustannukset ylittyvät mittavasti. On todennäköistä, että kustannukset ovat yli kolme miljardia. Pahimmillaan voimme joutua maksamaan 4 - 5 miljardin välimaastosta yritystukia tuulivoimalle.

Ympäristökysymykset:
  • "Viranomaisten mukaan tuulivoimaloiden käyttöönottoon Suomessa liittyy joitakin ongelmia: monimutkaiset maanomistussuhteet onshore-kohteissa, tuulivoimaloiden häiriövaikutus tutkiin, vaikutukset maisemaan ja ympäristönsuojelukysymykset. Niistä aiheutuu potentiaalisille sijoittajille kustannuksia ennen investointipäätöksen tekemistä, ja ne lisäävät tuulivoimaan tehtäviin investointeihin liittyviä riskejä yleisellä tasolla. Monet näistä ongelmista voidaan ratkaista tulevaisuudessa, ja sijoittajat ovat valmiita odottamaan riskien vähenemistä. Suomen viranomaisten mukaan monet sijoittajat olisivat valmiita kantamaan nykyisiin olosuhteisiin liittyvät suuremmat riskit, jos he/ne saavat suuremman tuoton sijoitetulle pääomalle. Näin ollen Suomen viranomaiset katsovat, että ennen vuoden 2015 päättymistä rakennettaviin voimaloihin sijoitetusta pääomasta saatava korotettu 11 prosentin tuotto on kohtuullinen."
Tässä myönnetään, että maisemasta ja ympäristöstä voi koitua sijoittajille kustannuksia - eli käytännössä kyse olisi erilaisista korvauksista. Suuremman tuoton motivoimana nämä haasteet ajateltiin saada selätettyä.

Kustannusten kirjeessä todetaan hallinnasta:
  • "Takuuhinnan valtiontukiosuus siis kattaa sähkön tuotantokustannusten ja markkinahinnan välisen erotuksen."
  • "Jotta korvaukset eivät ajan mittaan nousisi liian korkeiksi, Suomen viranomaiset ovat vahvistaneet seuraavansa tuotantokustannuksia vuosittain ja mukauttavansa tarvittaessa tukea ohjelmaan liittyvien uusien voimaloiden osalta."
Tätä kirjausta olisi nyt hyvä noudattaa. Tuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi, mutta tukitasoa ei ole päivitetty. Kannattaa lukea koko kirje! Mielenkiintoisia asioita.

Kommentit